top of page

Patrijs

Price

500,-

Description

Description

Description

15-8-22

Patrijs
De patrijs , (Perdix perdix), ( Partridge) is een echte akkervogel maar variatie in het landschap is
noodzakelijk. Ze houden van houtwallen, rafelrandjes, wegbermen, braakliggende terreinen enz. Het
verdwijnen van dit biotoop en het teruglopen van de aantallen insecten zijn de oorzaak van een
snelle achteruitgang van deze soort in Nederland. Zoals veel hoenderachtigen is de Patrijs goed te
kweken. Deze opgezette patrijzen komen dan ook uit kweek en niet uit jacht.

bottom of page